Jazz events this weekend

Velvet-revolution-1530043659

Velvet Revolution 8:00pm

17 Nov, 8.00pm

Jazz at mac

Polly-gibbons-1536779228

Polly Gibbons 8:30pm

17 Nov, 8.30pm

Jazz at Pizza Express Live

The-mike-davids-band-1534097983

The Mike Davids Band 12:00pm

18 Nov, 12.00pm

Jazz at RJJZ Jazz Bar

Autumn-jazz-1539363895

Autumn Jazz 5:00pm

18 Nov, 5.00pm

Jazz at Akamba

Soul-sundays-1534098825

Soul Sundays 6:00pm

18 Nov, 6.00pm

Jazz at RJJZ Jazz Bar

Daniel-kemshell-1541621449

Daniel Kemshell 6:30pm

18 Nov, 6.30pm

Jazz at 1000 Trades

The-terry-clarke-band-1541927688

The Terry Clarke Band 9:00pm

18 Nov, 9.00pm

Jazz at Dark Horse

Jazzlines-vitor-pereira-1537558719

Jazzlines: Vitor Pereira 5:00pm

16 Nov, 5.00pm

Jazz at Symphony Hall

Friday-jazz-night-1536174877

Friday Jazz Night 7:00pm

16 Nov, 7.00pm

Jazz at Ana Rocha Bar & Gallery

Sax-in-the-city-1537558843

Sax in the City 1:30pm

17 Nov, 1.30pm

Jazz at Symphony Hall

Blues-club-with-the-frenzies-1540718871

Blues Club with The Frenzies 4:00pm

17 Nov, 4.00pm

Jazz at Hare & Hounds

Feed Saturday 17 November 2018

Feed Sunday 18 November 2018