Sobar

0121 693 5084

http://sobar.co.uk

Hurst Street
Arcadian Centre

B5 4TD

Birmingham GB
Wait-1534274108

WAIT 10:00pm

3 Nov, 10.00pm

Club at Sobar

Fame-fridays-1534273640

Fame Fridays 10:00pm

9 Nov, 10.00pm

Club at Sobar

Wait-1534274120

WAIT 10:00pm

10 Nov, 10.00pm

Club at Sobar

Fame-fridays-1534273657

Fame Fridays 10:00pm

16 Nov, 10.00pm

Club at Sobar

Wait-1534274133

WAIT 10:00pm

17 Nov, 10.00pm

Club at Sobar

Fame-fridays-1534273666

Fame Fridays 10:00pm

23 Nov, 10.00pm

Club at Sobar


Other venues nearby


Fame-fridays-1534273602

Fame Fridays 10:00pm

19 Oct, 10.00pm

Club at Sobar

Wait-1534274077

WAIT 10:00pm

20 Oct, 10.00pm

Club at Sobar

Fame-fridays-1534273614

Fame Fridays 10:00pm

26 Oct, 10.00pm

Club at Sobar

Wait-1534274089

WAIT 10:00pm

27 Oct, 10.00pm

Club at Sobar

Fame-fridays-1534273629

Fame Fridays 10:00pm

2 Nov, 10.00pm

Club at Sobar

FeedFriday 19 October

FeedSaturday 20 October

FeedFriday 26 October

FeedSaturday 27 October

FeedFriday 2 November

FeedSaturday 3 November

FeedFriday 9 November

FeedSaturday 10 November

FeedFriday 16 November

FeedSaturday 17 November

FeedFriday 23 November

FeedSaturday 24 November

FeedFriday 30 November

FeedSaturday 1 December

FeedFriday 7 December

FeedSaturday 8 December

FeedFriday 14 December

FeedSaturday 15 December

FeedFriday 21 December

FeedSaturday 22 December

FeedFriday 28 December

FeedSaturday 29 December

FeedFriday 4 January 2019

FeedSaturday 5 January 2019